Menu

Wyszukiwanie

Bibliografia dot. wydawnictwa na temat Krasiczyna, parafii i zamku

Bibliografia

Powrót

I. Miejscowość Krasiczyn

Bibliografia dotycząca krasiczyńskiego Zamku jest bardzo bogata. Natomiast samej miejscowości - uboga, wręcz skromna. Do najważniejszych pozycji można zaliczyć:

Frazik J.T., Z zagadnień rozwoju przestrzennego miasta Krasiczyna, „Teka Komisji Urbanistyki i Architektury” 1977,

Motylewicz J., Krasiczyn w drugiej połowie XVIII wieku. Zarys wybranych problemów z dziejów miasta, „Przemyskie Zapiski Historyczne” 1985, t. 3,

Fenczak A. S., Herb Krasiczyna, „Wieści Krasiczyńskie” 1991, nr 2,  „Wieści Krasiczyńskie” 1997, nr 24. Herb Krasiczyna z czasów lokacji miasteczka,

Tenże „Z przeszłości Krasiczyna (przyczynki do dziejów założeń obronnych oraz rezydencji magnackiej i miasta od około 1520 do 1834 roku, [w:] Kardynał...,

Tenże, Krasiczyn (informator), Przemyśl 1999;

Cykl wydawniczy  „Polska – Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa”. PWIN Przemyśl kilka tomów

Gomuła S., Zespół ornatów z Krasiczyna i ich dekoracja symboliczna, „Roczniki Humanistyczne” 1981, t. 29, z. 4, (KUL).

Gomulanka S., Dworska pracownia haftów w Krasiczynie hetmanowej Ludwiki Potockiej, „Roczniki Humanistyczne” 1994, t. 42, z. 4, ( KUL).

Bartmiński J., Szczodry wieczór – szczedryj weczir. Kolędy krasiczyńskie jako zjawisko kultury pogranicza polsko-ukraińskiego, [w:] Polska – Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, 1990, t. 1, s. 271-284.

Fenczak  A.S. Śliwnica  Szkice z dziejów wsi i parafii  Krasiczyn 2006 ( Praca zawiera wiele wiadomości i Krasiczynie  i bogatą bibliografię).

Bartmński St. KRASICZYN w ZIEMI PRZEMYSKIEJ Przewodnik po Przemyślu, Powieci, Krasiczyńskim Zamku, Parku, kościele parafialnym, wioskach i kościołach Gminy, Krasiczyn  2006

Mazuryk Br.  Ocalmy od zapomnienia, Obrazki z przedwojennych i wojennych dziejów Krasiczyna, Krasiczyn 2006.

 

II. Parafia Krasiczyn

Bibliografia parafii podobnie jak miejscowości nie jest zbyt obfita. Najwięcej materiałów znajduje się w oficjalnych pozycjach wydanych przez Wydawnictwo Archidiecezjalne w Przemyślu, luźne wzmianki w literaturze dotyczącej miejscowości i Zamku. 

Różne formy aktywności parafii znajdowały odbicie w publikacjach prasowych – ( Szczegóły „Działalność społeczno religijna Parafii) Przykładowe publikacje na ( płatnych i ogólnodostępnych) stronach internetowych ( linki podajemy).:

Serial :Plebania” którego zamysł zrodził się w parafii, a miejscowy proboszcza jest jego konsultantem zrodził spore zainteresowanie, czego owocem było szereg publikacji, w większości poświęconych też parafii  

Fenczak  A.S. Śliwnica  Szkice z dziejów wsi i parafii  Krasiczyn 2006 ( Praca zawiera wiele wiadomości i Krasiczynie  i bogatą bibliografię).

Bartmński St. KRASICZYN w ZIEMI PRZEMYSKIEJ Przewodnik po Przemyślu, Powiecie, Krasiczyńskim Zamku, Parku, kościele parafialnym, wioskach i kościołach Gminy, Krasiczyn  2006

Mazuryk Br.  Ocalmy od zapomnienia, Obrazki z przedwojennych i wojennych dziejów Krasiczyna, Krasiczyn 2006.

S. Gomulanka, Dworska pracownia..., s. 292.

J. Szwic, Tajemnicza historia obrazu ze Śliwnicy, „Życie Przemyskie” 1992, nr. 51, s. 15.

Paweł Smoleński  Wielka ulga    Reportaż: „Gazeta Wyborcza” z dnia 20.04.2001

Marek A. Koprowski Ze Śliwnicy do Komańczy    Reportaż: „Gość Niedzielny” 

 

Oto niektóre linki:

(uwaga: dołączam kopie w Wordzie)

http://www2.tygodnik.com.pl/tp/2810/kraj03.php

http://www.plebania.pl/wywiady/5lat.html

http://www.plebania.pl/wywiady/plebania.html

http://www.besta.pl/produkcja/plebania/plebania_pl.html

http://film.onet.pl/F,11734,1129521,4,600,artykul.html

http://ww6.tvp.pl/5727,20061025412379.strona

http://www.amg.gda.pl/uczelnia/gazeta/artykul.php?id=727

http://www.promocjazdrowia.pl/nowastrona/tymczas/nagrodykruka.htm

Inne ważniejsze inicjatywy, przynajmniej niektóre- których ślad pozostał i internecie:

http://www.kirkuty.xip.pl/krasiczyn.htm ( odnowienie cmenarza żydowskiego)

http://www.molotow.republika.pl/judaica_krasiczyn.htm

http://www.przemysl24.pl/aktualnosci/poswiecenia-krzyza-nad-sanem.html

http://pressmedia.com.pl/2001/2001.06.20/b.htm

 

III. Zamek krasiczyński ma bardzo bogatą bibliografię:

 

Oto przykładowe najważniejsze pozycje:

M. Zlat, Zamek w Krasiczynie, „Studia renesansowe” 1963, t. 3, s. 5-149.

Wolski, K.Krasiczyn, Rys dziejów zamku i latyfundium krasiczyńskiego „Rocznik Przemyski” 1962, t. 9, z. 2,

J.T. Frazik Sgraffita zamku w Krasiczynie  , „Biuletyn Historii Sztuki” 1957, s. 100-101.

Praca zbiorowa Zamek w Krasiczynie, Przemyśl 1971, („Biblioteka Przemyska” t. 5) s. 9-34.

Kardynał Adam Stefan Sapieha. Środowisko rodzinne, życie i dzieło, red. S. Stępień, Przemyśl 1995

S. Kieniewicz, Środowisko rodzinne Adama Stefana Sapiehy, [w:] Księga Sapieżyńska, red. J. Wolny, R. Zawadzki, t. 1, Kraków 1982,

A. Fenczak, Julian Antoni Łukaszkiewicz i jego działalność w dziedzinie archiwalnej (ze szczególnym uwzględnieniem pracy w archiwum Sapiehów w Krasiczynie), „Rocznik Historyczno-Archiwalny”, 1987, t. 4, s. 109-125;

tenże, Krasiczyn – nowe gniazdo rodowe kodeńskiej linii książąt Sapiehów w latach 1835-1903, [w:] Kardynał

B. Szybka, Z dziejów biblioteki Sapiehów w Krasiczynie, [w:] Kardynał.....

 

Msze Święte

Niedziele i Uroczystości


KRASICZYN

godz. 8.00, 11.00, 17.00

KORYTNIKI

godz. 9.30

MIELNÓW

godz. 9.30

CHOŁOWICE

godz. 8.30

 

Dni powszednie


KRASICZYN

godz. 17.30

KORYTNIKI

piątek godz. 17.00

MIELNÓW

piatek godz. 16.00

CHOŁOWICE

piątek godz. 16.00

Kancelaria Parafialna

Kancelaria czynna codziennie w godzinach: 18.30 - 19.00


W sprawach związanych z pogrzebem - w każdej chwili.

Święta

Piątek, III Tydzień Wielkanocny
Rok B, II
Dzień Powszedni

Licznik

Liczba wyświetleń:
2966272