Menu

Wyszukiwanie

8 stycznia br. w parafii Krasiczyn odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. ks. Romana Indrzejczyka b. proboszczowi tamtejszej parafii ks. Stanisławowi Bartmińskiemu. Wyróżnienie przyznała mu Polska Rada Chrześcijan i Żydów, jak czytamy w uzasadnieniu „w dowód uznania dla działalności na rzecz dialogu międzyreligijnego, kształtowania społecznych postaw otwartości i tolerancji, wzajemnego szacunku oraz urzeczywistniania chrześcijańskiej miłości bliźniego”.

Najpierw licznie zebranych parafian i Gości przywitał Proboszcz parafii ks. Wiesław Kałamarz. Dostrzegł duchownych, m. in. Ks. Prałatów: Rusina, Majchra, Stanisza, Sznaja i Woźniaka, osoby świeckie m. in. W-ce Marszałka Sejmu RP p. Marka Kuchcińskiego, Wojewodę Podkarpacką p. Małgorzatę Chomycz, przedstawicieli samorządu miasta Przemyśla z Przewodniczącym Rady Miasta p. Janem Bartmińskim i z-cą Prezydenta Miasta Przemyśla Wojciechem Błachowiczem, p. Jerzego Kowalskiego Wójta Gminy Krasiczyn, Prezesa PWIN p. Stanisława Stępnia, przedstawicieli Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu p. E. Kasperską i Ż. Niedbała, oraz szereg innych osób.

Mszę św. koncelebrowało 8 księży, a homilię wygłosił ks. Prałat Mieczysław Rusin archiprezbiter przemyski, proboszcz Archikatedry. Po Mszy św. p. Bogdan Białek redaktor naczelny miesięcznika „Charaktery”, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, wiceprzewodniczący PRChiŻ, organizator spotkań polsko-żydowskich w Kielcach poinformował o tej nagrodzie, której pierwsza emisja ma właśnie miejsce Krasiczynie.

Następnie prof. Stanisław Krajewski współprzewodniczący Rady ze strony żydowskiej, członek Polskiej Akademii Nauk i profesor Uniwersytetu Warszawskiego, żydowski działacz, propagator dialogu międzyreligijnego, który tworzył Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Izraelskiej i PRChiŻ, mówił o dialogu żydowsko-katolickim.

Po nim ks. Wiesław Dawidowski augustianin, współprzewodniczący Rady ze strony chrześcijańskiej, przybliżył postać ks. Romana Indrzejczyka, niezwykłego kapłana, b. wiceprzewodniczącego PRChiŻ, kapelana Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, z którym zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Na koniec p. Zbigniew Nosowski działacz katolicki red. naczelny Więzi, KAI, członek KIK, świecki audytor Synodu Biskupów w Watykanie, zastępca przewodniczącego PRChiŻ, przewodniczący Kapituły Nagrody Dziennikarskiej "Ślad" im. bp. Jana Chrapka, autor kilkuset programów telewizyjnych, m.in. cykli "Boskie i cesarskie", "Dzieci Soboru zadają pytania" przedstawił postać Laureata.
Z kolei p. Ewa Trafna rzeźbiarka, laureatka wielu nagród, w tym zrealizowanego w 2001 r. pomnika w Jedwabnem, zaprezentowała plakietkę nagrody w formie metalowej księgi ze stosownymi napisami, a sześcioosobowy (skromny, że względu na święta w kościołach wschodnich) chór Oeikumene z Kielc wykonał kilka kolęd rosyjskich i ukraińskich. Laureat podziękował Kapitule oraz wszystkim uczestnikom, a wręczoną plakietkę przekazał na ręce ks. proboszcza Wiesława Kałamarza do gabloty kościelnej, zawierającej wiele pamiątkowych medali ofiarowanych przez parafian krasiczyńskich.
Uroczystość zakończył bankiet w Zamku krasiczyńskim, na którym ok. 75 osób, przy biesiadnym „szwedzkim stole” miało okazję do ciekawych rozmów, wymiany poglądów i zawarcia znajomości.

 [1] 

Powrót

Powrót

Msze Święte

Niedziele i Uroczystości


KRASICZYN

godz. 8.00, 11.00, 17.00

KORYTNIKI

godz. 9.30

MIELNÓW

godz. 9.30

CHOŁOWICE

godz. 8.30

 

Dni powszednie


KRASICZYN

godz. 17.30

KORYTNIKI

piątek godz. 17.00

MIELNÓW

piatek godz. 16.00

CHOŁOWICE

piątek godz. 16.00

Kancelaria Parafialna

Kancelaria czynna codziennie w godzinach: 18.30 - 19.00


W sprawach związanych z pogrzebem - w każdej chwili.

Święta

Piątek, III Tydzień Wielkanocny
Rok B, II
Dzień Powszedni

Licznik

Liczba wyświetleń:
2966448