Menu

Wyszukiwanie

Powrót

W dniu 12.12. Anno Domini 2008 o godz. 17 odnotowano

na kartach historii Zamku w Krasiczynie jeszcze jedno, ważne wydarzenie, którym było poświęcenie krypty grobowej Sapiehów.

Uroczystości tej przewodniczył ks. Bartosz Rajnowski, Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Przemyślu, w asyście ks. Marka Wojnarowskiego dyr. Muzeum Archidiecezjalnego w Przemyślu, ks. prałata Stanisława Bartmińskiego oraz  księdza Wiesława Kałamarza  proboszcza Parafii w Krasiczynie. Następnie odprawiono w odrestaurowanej kaplicy zamkowej msze św. w intencji dusz zmarłych Krasickich, Mniszków - Potockich, Pinińskich  oraz Sapiehów,

Niecodzienną oprawę i tło muzyczne przygotowała Schola i młodzież krasiczyńskiej parafii pod kierunkiem ks. Bogusława Czarnieckiego.

Renowacja Krypty grobowej Sapiehów w Baszcie Boskiej to kolejny, zakończony etap prac konserwatorskich w zamku, przeprowadzony przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A

w Warszawie (właściciela obiektu od 1996 roku).

Krypta grobowa Sapiehów jest integralną częścią trasy turystycznej.

Założona jako mauzoleum rodzinne w XIX wieku przez Leona Sapiehę, wielkiego księcia litewskiego, ( od 1835 r. właściciela krasiczyńskiej rezydencji), Marszałka Sejmu Krajowego Galicji.

Kultywując tradycję w grudniu 1875 roku sprowadzono

 z Kodnia - siedziby rodowej Sapiehów, 5 trumien wraz ze zwłokami: księcia Kazimierza Nestora, Elżbiety z Branickich Sapieżyny, Aleksandra, Józefa i księżnej Anny Jabłonowskiej.

Transportowane były one w podwójnych trumnach szczelnie zamkniętych (zalutowanych). Każda z nich dodatkowo opakowana była w drewnianą skrzynię. Cała operacja ekshumacyjna zamknęła się sumą 1000 rubli. W tym czasie dużym kłopotem dla Sapiehów okazały się przepisy prawne dotyczące przewozu zwłok w Galicji różniące się znacznie przepisom obowiązującym w Kongresówce. Wówczas to książę Leon Sapieha nie omieszkał w imieniu swoim

 i syna Adama Stanisława podziękować hrabiemu Krasińskiemu za pomoc w tak trudnej sprawie wyrażając to słowami ” Na list łaskawie mi przesłany, który z najwyższą czytałem radością, czuję się odpowiedzieć, iż wdzięczność moja dla J.W. Pana Hrabiego - za tak wybitny dowód jego uprzejmości – nie ma granic, tem więcej iż J.W .Pan Hrabia w sprowadzeniu do Galicji Drogich mi zwłok i portretów przodków moich nie tylko Swoje wysokie pośrednictwo, ale nadto

i pomoc podwładnej Mu Administracji Dóbr Kodeńskich ofiarować raczyłeś – bez czego otwarcie wyznać muszę – jako zupełnie nie obeznanemu z przepisami krajowymi – gorące życzenia moje z trudnością, a może nawet wcale pomyślnym nie zostałyby uwieńczone skutkiem. „ Krasiczyn 15.XI 1875 r.

 W pomieszczeniu krypty znajdują trzy ciekawe architektonicznie, zbiorowe grobowce. W jednym z nich pochowano dzieci, zmarłe na wskutek panujących chorób zakaźnych,

w pozostałych zaś kolejnych członków rodziny.

 Ponadto pojedynczy grób wykonany z piaskowca, w którym to umieszczono szczątki księcia Stanisława Sapiehy, syna Władysława Leona ur. 16 grudnia 1896 r. w Oleszycach. W czasie I wojny światowej wstąpił on do wojska służąc w artylerii konnej. Zmarł 11 stycznia 1919 roku w wyniku postrzału podczas obrony Lwowa. 

Poszczególne kwatery w nagrobkach otrzymały w miejscach pochówku zmarłych tablice - pierwotnie marmurowe, obecnie zaś drewniane - umieszczone w specjalnych wnękach.

Krypta Sapiehów była wielokrotnie niszczona i  dewastowana.

 Na jej zły stan techniczny przed renowacją wpłynęły zarówno zmienne warunki atmosferyczne i wilgoć panująca w nieszczelnym pomieszczeniu jak i bezmyślna działalność człowieka. Największe piętno klęski zostało odciśnięte w czasie II wojny światowej, kiedy to stacjonujący w zamku żołnierze rosyjscy sprofanowali część trumien.

Dziś po wielu latach przywrócony został pierwotny stan krypty, łączącej „niewidzialną nicią” historię wielu odległych od siebie pokoleń.  


Msze Święte

Niedziele i Uroczystości


KRASICZYN

godz. 8.00, 11.00, 17.00

KORYTNIKI

godz. 9.30

MIELNÓW

godz. 9.30

CHOŁOWICE

godz. 8.30

 

Dni powszednie


KRASICZYN

godz. 17.30

KORYTNIKI

piątek godz. 17.00

MIELNÓW

piatek godz. 16.00

CHOŁOWICE

piątek godz. 16.00

Kancelaria Parafialna

Kancelaria czynna codziennie w godzinach: 18.30 - 19.00


W sprawach związanych z pogrzebem - w każdej chwili.

Święta

Piątek, III Tydzień Wielkanocny
Rok B, II
Dzień Powszedni

Licznik

Liczba wyświetleń:
2966426